När du använder våra tjänster och webbplatser godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy (https://miadeneergaard.se/kontakta/integritetspolicy/) styr relationen mellan dig och Mia de Neergaard i förhållande till denna webbplats samt övriga tjänster som ägs och drivs av Mia de Neergaard AB ”MdN”

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda våra webbplatser eller tjänster.

Begreppet ”Mia de Neergaard.com” eller ”oss” eller ”vi” avser ägaren av Mia de Neergaard | Human Potential Academy. Termen ”du” hänvisar till användaren eller betraktaren av våra webbplatser och tjänster.

FÖR NYTTJANDET AV MIADENEERGAARD.SE SAMT UNDERLIGGANDE DOMÄNER GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR
Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, layout, utseende och grafik.

Otillåten användning av våra tjänster eller kopiering och plagiat kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd och / eller vara ett brott.

Våra utbildningar och tjänster vänder sig till både privatpersoner och företagare samt personer i organisationer med behov av kunskap inom våra expertisområden. Du måste vara minst 18 år gammal för att teckna ett medlemskap. Det inkluderar inte den öppna delen av webbplatsen som är öppen för alla.

Medlemskapet är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Vi har möjlighet att se det i våra system och om vi ser att ett medlemskap används på ett sätt som strider mot våra användarvillkor förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta medlemskapet. Medlemsavgiften är i detta fall förbrukad. Medlemskapet är en prenumeration utan bindningstid där användaren själv kan avsluta när man vill. Vid avslutande av medlemskap upphör access till medlemssidor, portal och förmåner när pågående medlemsperiod löper ut. Inbetald avgift återbetalas ej.

När du genomför köp godkänner du samtidigt användarvillkoren samt att du är ekonomiskt ansvarig för köpen som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Webbplatsen Miadeneergaard.se samt underliggande utbildningar och tjänster ägs och drivs av ”MdN”.

Vi vill absolut se att du når framgång i din personliga utveckling, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Vår plattform och tjänster förmedlar information om hur du kan växa och utvecklas som människa.

Du som mottagare och användare av informationen är själv ansvarig för sin verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som legala. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING
Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer MdN eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats och våra tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom ”MdN” kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan och tjänsten igång utan avbrott. Men ”MdN” ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Vid frågor på användarvillkoren vänligen kontakta oss.