Återställ självkänslan och självbilden

 

Jag kommer ihåg att jag är så mycket mer än bara det jag gör.

Jag behöver inte vara duktig hela tiden för att känna mig värdefull.

Jag påminner mig om att fokusera på utveckling och framsteg framför perfektion.

Jag bestämmer mig för att tacka dagligen för de små sakerna i mitt liv.

Jag fokuserar på mindre steg när jag känner mig överväldigad.

Jag vilar i tanken att mina ”borde göra” är jag kan välja att göra.

Jag utvärderar hur jag har behandlat mig själv.

Jag känner igen det som inte längre tjänar mig.

 Jag laddar mina egna batterier innan jag ger till andra.

Jag minns och vet att jag är älskad precis som jag är.

Jag fyller mitt sinne och kropp med kärleksfulla tankar.

Jag fokuserar på det som betyder mest för mig.

Jag återställer, förnyar och omformar mitt liv och det går med lätthet framåt idag.

Tack för att jag är den jag är!

 

Texten är ett utdrag från E-kursen ”Stärk din självkänsla” 

 Nyfiken att veta mer om kursen>>