Att duscha kroppen regelbundet är en självklarhet men vi kan låta negativt, giftigt skräp sitta kvar i åratal både mentalt och känslomässigt utan att göra rent?!

Forskare säger att den ilska, bitterhet och klander som människor håller fast vid, ofta i åratal, är orsak till mycket av dagens hälsoproblem, och att lära sig förlåta kan vara både helande och förebyggande.

Att förlåta och släppa gamla oförrätter är som att ta ett mentalt och känslomässigt bad, säger Doc Childre, grundaren av  The HeartMath Institute.

Negativa emotioner kan göra att stress byggs upp i kroppen och på de ställen där vi har mycket stress finns en potential för alla sorters fysiska, mentala och känslomässiga problem.  Det är särskilt kroppens immunförsvar som kan försvagas av förhöjda stressnivåer, något som leder till större risk för hjärtsjukdomar, kronisk smärta och depression bland mycket annat.

Oförmågan att förlåta har kallats ”oförlåtelse” och är ett av de mest destruktiva och omfattande problem vi har idag. Organisationen Release skriver på sin websida: ”Oförlåtelse kan fördärva våra relationer, stjäla vår lycka och även påverka vår fysiska hälsa.” Tyvärr är det också ofta ett problem som ignoreras och avfärdas. Doc Childre menar att det är ett problem som vi kan lösa genom att lära oss förlåta.

Att inte förlåta är lika dumt som att själv dricka gift och tro att någon annan ska bli förgiftad!

Förlåtelse behöver komma från hjärtat och inte enbart från hjärnan som ett tvång eller måste är inte ”Jag vet att jag borde förlåta …” , för om det inte finns en uppriktig känsla bakom förlåtelsen är det inte samma som att verkligen förlåta på djupet. Det saknar då den ärliga intention som kommer från hjärtat och som innebär ett val att släppa någon fri på såväl mental, känslomässig som cellnivå.

Förlåtelse gör att vårt mentala, emotionella och fysiska välmående repar sig genom att reducera de neurokemikalier som dränerar och försvagar oss. 

Att förlåta sig själv eller andra kan vara en av de svåraste saker man åtar sig. Ofta känner människor att de måste komma ihåg sina felsteg och lida för det, att de annars inte kommer att lära sig något av det och att de gör något bra genom att upprätthålla skuldkänslor – i själva verket är det motsatsen som gäller, säger Childre. Det skapar en jämn ström av stress i systemet som påskyndar åldrandet. När vi övar förlåtelse från hjärtat inte bara hjärnan, stoppar vi upp energidränaget och gör hela vårt system redo för en ny fräsch start. Håll fast vid att vilja hitta en lösning från hjärtat och den inre frid som följer av det!

FRIGÖR DIN POTENTIAL EQ-metoden befriar dig

Under 2 befriande dagar får du lära dig:

Känna känslor utan att fastna i dem
Det magiska i att förlåta med kärlek
Hur du sluta att älta oförrätter 
Läka cellminnen som befriar dig 

Om den oväntade gåvan i förlåtelse
Bli vän med alla känslor och hur du lyssnar på dem
Om känslornas olika vibrationer och hur de kan hjälpa dig

Ge och ta emot en frigörande EQ- process 
Självmedkänsla, självkärlek och självkänsla

27-28 februari 2021 bara enstaka platser kvar. Läs mer om Förlåtelse och Självkänsla kursen här:

Källor:http://www.heartmath.org/free-services